Neden Organik Tarım?

Tarım dünyanın en eski ve olmazsa olmazları arasında birinci sırada yer alan çok yönlü bir sekterdür. Toplumların beslenmeleri, barınmaları ve giyinmeleri zorunlu ihtiyaçlarının büyük bir kısmı sadece bu sektör tarafından karşılanmaktadır. Ancak, çok hızlı artan dünya nüfusu karşısında tarımsal üretimin yetersiz kalması ve dünya nüfusunun %20'den fazlasının açlık sınırı civarında bulunması tarımsal üretimin ve ürün kalitesinin arttırılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Tarımda verim ve kalitenin arttırılması bilimsel araçlara dayalı uygulamalara bağlıdır. Bunların başında ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen yüksek verimli yeni çeşitlerin devreye sokulması, tarımsal mücadele toprağı işlemeye gübreleme ve sulama gibi kültürel işlemlerin yeterli düzeyde zamanında uygulanması gerekmektedir. Günümüz tarımında kalite ve verimin arttırılması için uygulanan hormon ilaç ve gübreler belli bir disiplin içerisinde ve usulüne uygun yapılmadığı için toplum sağlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle son yıllarda organik tarım diye adlandırılan yeni üretim biçimi her geçen gün ağırlığını hissettirerek uygulanmaktadır. Organik tarımın esası gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde sadece ihtiyaç olan maddelerin ve özellikle organik ağırlığı olanların kullanılmasıdır. Bu alanda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. NPK gübrelerin, deniz yosunu ve türevleri dahil değişik organik maddelerin müsade edilebilir sınırlar içerisinde gerekli besin elementleri ile zenginleştirilmiş formları ile kaplanması Organomineral gübrelerin esasını oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde organik yöntemlerle üretilen ürünleri artan bir hızla tercih edilmeleri Türk çiftçisinin de bir bakıma geleceğe yönelik tercihinde belirleyicisi olmaktadır. Somut bir kalkınma süreci içerisinde bulunan ülkemiz de organik gübreler artan bir hızla kullanılmaya başlamıştır. Bu nedenle firmamız insan sağlığını esas alan bir görüşten hareket ederek siz değerli üreticilerimize Hekta Ürün Grupları'nı sunmaktan gurur ve mutluluk duymaktadır.

Kalite ve tecrübemizin, bereketiniz olacağı, sağlıklı ve bol kazançlı bir üretim yılı dileğiyle..